17 iun. 2013

Cum redactezi o cerere

Cererea apartine stilului administrativ (oficial) si indeplineste functia de comunicare in sfera relatiilor publice. Cererea apare in documentele oficiale din domeniul administrativ, economic, juridic, politic, diplomatic.
Cererea e un document prin care o persoana sau un grup de persoane, adresandu-se unui conducator de institutie, unei intreprinderi, unui serviciu administrativ, organ politic etc., solicita rezolvarea unei probleme, eliberarea unui act etc., pe baza prevederilor legale.
Compuneri specifice stilului oficial sunt: cererea, memoriul de activitate, cererea-memoriu, curriculum vitae, procesul-verbal, referatul. Elementele specifice stilului administrativ sunt, mai ales, cliseele lingvistice, care au calitatea de a da concizie si de a tipiza comunicarea. Cand cererea contine o expunere detaliata a faptelor si motivelor respective se numeste memoriu (cererea-memoriu nu trebuie confundata cu memoriul de activitate).
Limbajul folosit in actele administrative se caracterizeaza prin lipsa constructiilor figurate, prin claritatea formularilor, care sa inlature orice posibilitate de interpretare arbitrara a acestora.

Cum scrii o cerere
Cererea trebuie redactata sau tehnoredactata (scrisa “la calculator”, de exemplu) pe o coala de hartie A4 (“coala de cerere”) si are ca elemente obligatorii:


Distanta de cel putin 2 cm intre marginea din stanga a colii si text - spatiu liber necesar pentru indosariere. Pentru un aspect elegant al cererii e recomandabil ca distanta intre marginea din stanga si text sa fie egala cu distanta dintre marginea din dreapta si text.

Formula de adresare: se indica functia persoanei careia te adresezi / persoana care va primi cererea (Domnule Director / Presedinte etc.) si va fi scrisa la o distanta de 5-6 cm de marginea de sus a colii pentru a ramane loc pentru formularea rezolutiei/solutiei de cel caruia i se solicita ceva.

Datele petitionarului: nume, prenume, domiciliu, calitatea in care se face cererea: elev la…, lucrator la…, parte in dosar… - in functie de obiectul cererii). Cererea va incepe cu formula consacrata: Subsemnatul… sau Subsemnata…

Continutul propriu-zis al cererii - trebuie sa fie exprimat concis si clar, in constructie de tipul: Va rog sa-mi eliberati o adeverinta din care sa rezulte ca… Pentru o mai usoara intelegere a continutului e recomandabil a se incepe aceasta formula in alineat nou, dupa randul unde se scriu datele de identificare ale petitionarului.
In cererea referitoare la rezolvarea unei chestiuni de interes personal e recomandabil sa se mentioneze temeiul legal in virtutea caruia se asteapta solutionarea acesteia.
In unele cazuri e necesar a se aduce in sprijinul solicitarii diverse acte, care vor fi anexate la cerere. In astfel de cazuri se va mentiona faptul intr-o formula finala: Anexez urmatoarele acte…

Incheierea cererii - semnatura petitionarului, locul si data intocmirii cererii. Semnatura se scrie la distanta de 2-3 cm sub ultimul rand al textului, la mijlocul paginii sau putin apropiata de marginea din dreapta; localitatea si data intocmirii cererii se scriu aproximativ in dreptul semnaturii, dar in partea stanga a paginii.


In josul colii pe care s-a scris cererea se va mentiona cui ii este adresata, printr-o formula cuprinzand atat functia celui solicitat cat si institutia pe care acesta o conduce. Exemplu: Domnului Director / Presedinte al...

Vezi si:

2 comentarii: