8 feb. 2013

Model cerere de ordonanta presedintiala


  Domnule Presedinte,

Subsemnatul .............................., domiciliat in (1) ..............., str. ................. nr. ....., bloc ......, scara ......, etaj ......, apart. ......., sector/judet ....................,
reprezentat prin avocat ........................, cu sediul profesional in ........, str. ................. nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ......, apart. ......., sector/judet .......................,  in conformitate cu dispozitiile art. 581 Cod proceduara civila, pe cale de
ORDONANTA PRESEDINTIALA

chem   in   judecata   si   personal   la   interogatoriu   pe   paratul ......................,  domiciliat   in ......................, str. ................ nr. ........, bloc ........, scara ......., etaj ......, apart. ......., sector/judet ............................., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti (2)...........................................  
Va solicit, de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT (3)


In fapt:
Subsemnatul...................................................................................................................................
Paratul .................................................................................................................
De aceea, avand in vedere cele prezentate mai sus, constatand ca in cauza sunt necesare masuri urgente si cu caracter vremelnic (4)  pentru a preintampina o paguba iminenta, va solicit sa admiteti actiunea formulata de subsemnat pe cale de ordonanta presedintiala si prin hotararea ce veti pronunta

sa  dispuneti (5)......................................................................,  alaturi  de obligarea  paratului  la  plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.)

In drept:
Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 581-582 Cod procedura civila, art (6)  82, 112 Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art. (7)............. 
In dovedirea cererii (8)  inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe:
- proba cu inscrisuri - pe care le depun instantei in doua exemplare certificate conform cu originalul;
- proba testimoniala cu doi martori. Propun martori spre a fi audiati, pe:
1. ...............................,  domiciliat  in  ..............  str.  ...........................  nr.  ......,  bloc  ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................;
2. ..........................., domiciliat in .................., str. ..................... nr. ......, bloc ......, scara ......., etaj ......, apart. ......., sector/judet ..........................;
- proba cu cercetare locala privind (9)  ................................................................ .
Solicit, de asemenea, sa dispuneti citarea paratului cu mentiunea ”la interogatoriu“.

Depun  prezenta  in  doua  exemplare,  dintre  care  un  exemplar  pentru  instanta  si  celalalt  pentru comunicare paratului.
ANEXEZ (10):
1. ............................................... 
2. ............................................... 
3. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr.  .................... 
4. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ............... si timbru judiciar   ............
Data depunerii:

                                                  SEMNATURA

                               DOMNULUI PRESEDINTE AL (11)  ..........................
                                                

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOTE

(1). Daca reclamantul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
(2). Se indica obiectul actiunii (de ex. evacuarea paratului, sistarea lucrarilor de constructie, reintegrarea in locuinta etc.)
(3). Cererea va cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe reclamant pe calea procedurii ordonantei presedintiale, sa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar.
(4). Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
(5). Se indica obiectul actiunii: fie pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, fie prevenirea unei pagube imi nente care nu s-ar putea repara.
(6). Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata.
(7). Se indica textul de lege ce justifica admiterea actiunii reclamantului.
(8). Legea nu limiteaza numarul sau natura probelor solicitate a fi administrate intr-o procedura bazata pe ordonanta presedintiala, insa pentru celeritatea procedurii care se face de urgenta si cu precadere sunt preferabile probe a caror administrare se face de indata cu inscrisurile si interogatoriul, ordonanta presedintiala putand fi data si fara citarea partilor.
(9). Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea cercetarii judecatoresti.
(10). Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt, alaturi de inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o  parte  a  unui  inscris,  relevanta  in  cauza,  instanta  insa  putand  dispune  infatisarea  inscrisului  in  intregime.  Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.
(11). Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza, cererea introducandu-se la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului.

Nu e obligatoriu sa se ceara cheltuieli de judecata.
Nu e obligatoriu ca cererea sa fie facuta prin avocat dar este preferat.
A se avea in vedere iminenta aparitie a noului cod de procedura civila, in care numerotarea articolelor nu mai coincide.

Aspecte teoretice:
Ordonanta presedintiala se incadreaza printre procedurile speciale reglementate de Codul de procedura civila. Pe langa toate conditiile de baza prevazute de leguitor pentru admisibilitatea unei cereri se impun si conditii speciale de admisibilitate. Ordonata presedintiala poate fi formulata doar pentru ca instanta sa ordone masuri temporare in cazuri urgente, pentru pastrarea unui drept care s-ar putea pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu ocazia unei executari.
Conditii de admisibilitate:
1. Cererea trebuie sa evidentieze necesitatea adoptarii unor masuri urgente. Exemple: titularul unei servituti de trecere si proprietarul a inchis aceasta servitute, titularul servitutii nu mai are acces la imobilul proprietate personala si poate solicita instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, sa dispuna pastrarea si apararea dreptului titularului. Masura are un caracter provizoriu deoarece instanta investita, fara sa rezolve fondul cauzei, verifica valabilitatea titlului si stabileate daca e in concordanta cu starea de fapt anterioara tulburarii; in cazul unui divort, daca sotia si copilul nu au unde locui, iar sotia este proprietara a imobilului sau titulara, alaturi de sot, a unui contract de inchiriere, aceasta poate solicita instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, sa dispuna o masura care sa ii permita accesul in imobilul respectiv; reintegrarea unuia dintre soti si a copiilor minori in domiciliul comun din care au fost alungati; obligarea paratului(ei) sa predea copilul minor in varsta de ...... luni, pe care l-a luat si l-a dus la parintii sai; obligarea paratului(ei) sa restituie bunurile proprii de stricta necesitate, care au ramas la el (ea) in momentul alungarii din domiciliul conjugal; evacuarea paratului(ei) din imobilul pe care l-a ocupat fara nici un drept; obligarea paratului(ei) sa inceteze actele abuzive si sa permita folosirea  bucatariei, holului, spalatoriei etc. aflate in folosinta comuna; obligarea paratului(ei) sa inceteze demolarea constructiilor mele si efectuarea unor constructii noi etc.; se urmareste inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu ocazia unei executari - dacă o parte impiedica punerea in executare a unei hotarari judecatoresti, atunci partea prejudiciata poate cere instantei, pe cale de ordonata, obligarea persoanei în cauza de a permite executarea s.a.
2. Cererea trebuie sa justifice necesitatea adoptarii unei masuri temporare.
Caracterul vremelnic rezulta fie din natura masurii luate, fie din cuprinsul ordonantei, in care se arata ca masura respectiva isi produce efecte numai un anumit timp. Daca ordonanta nu cuprinde nicio mentiune in legatura cu durata sa, atunci masura dispusa va produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului. Prin intermediul ordonantei nu pot fi solutionate litigii in fondul lor si nici nu pot fi adoptate masuri a caror executare sa nu mai faca posibila restabilirea ulterioara a situatiei de fapt schimbate.
3. Cererea sa nu necesite judecarea fondului cauzei dedusa judecatii. Instanta nu poate analiza fondul unui raport juridic in cadrul procedurii ordonantei.


Altele:

Ordonanta presedintiala – aspecte teoretice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu