30 dec. 2013

Taxa judiciara de timbru - ajutor public judiciarO.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, intrata in vigoare la data de  29 iunie 2013, prevede ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru.

In cazul cererilor care trebuie timbrate si avand in vedere ca prin modificarile aduse au crescut taxele si s-a hotarat si timbrarea unor cereri care inainte nu trebuiau timbrate, se acorda, in continuare, ajutor public judiciar pentru acestea.

Persoanele fizice, dar si cele juridice pot beneficia, conform legii, de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, daca indeplinesc anumite conditii.
Facilitatile la plata se vor acorda in conditiile O.U.G nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila. Potrivit prevederilor legale, vor beneficia de ajutor de la stat persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii de acordare, se situeaza sub nivelul de 300 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat, se precizeaza in O.U.G. nr. 51/2008, cum a fost modificata prin Legea nr. 251/2011.
Acelasi document stabileste ca, daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in proportie de 50%.

Procedura de indeplinit pentru obtinerea ajutorului public judiciar
Scutirile, reducerile, esalonarile sau amanarile de la plata taxelor judiciare de timbru se acorda in baza unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar adresate instantei competente pentru solutionarea cauzei in care se solicita ajutorul. Potrivit dispozitiilor legale, in cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari, cererea este de competenta instantei de executare. Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutita de taxa de timbru judiciar.
Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente. Asupra cererii  instanta se va pronunta fara citare, prin incheiere motivata data in camera de consiliu, iar incheierea se va comunica solicitantului si partii adverse, daca este cazul.
In cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, prin incheiere se vor stabili cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul ori termenele de plata si cuantumul ratelor.
Potrivit OUG nr. 80/2013, esalonarea platii taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni si pentru maximum 12 termene.
In cazul esalonarii sau amanarii, instanta transmite hotararea de incuviintare, care constituie titlu executoriu, organelor competente pentru urmarirea executarii obligatiei de plata ori, dupa caz, pentru punerea in executare a hotararii privind plata taxei ori a partii din taxa datorata, la termenele stabilite.
Totodata, daca reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanta de judecata va obliga pe paratul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotararii constituie titlu executoriu.

Potrivit O.U.G. nr. 80/2013, persoanele juridice vor beneficia de ajutor in urmatoarele situatii:
- cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele trei luni de activitate;
- plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.
In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.

Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.

Vezi si:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu