30 dec. 2013

Informații privind Registrul național al donatorilor de organeÎn M.Of., partea I, nr. 847 din data de 14 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1158/2012 privind înfiintarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule (R.N.D.).
Actul normativ prevede înființarea la nivelul Ministerului Sănătății a Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule, având ca scop crearea unei baze de date pentru gestionarea informațiilor în scopul realizării transplantului de organe, țesuturi și celule, cu respectarea voinței și drepturilor persoanelor care în timpul vieții consimt la donarea acestora post-mortem, în scop terapeutic.
Înscrierea în Registru a datelor de identificare a donatorilor și a declarațiilor prin care aceștia consimt la donarea post-mortem a organelor, țesuturilor și celulelor se face de notarul public. Consimțământul donatorului se dă prin act autentic notarial, inclusiv testament notarial.
Minorii, persoanele fără discernământ, interzișii judecătorești nu pot consimți la donarea post-mortem a organelor, țesuturilor și celulelor.
Fac obiectul donării prin declarație autentică următoarele organe, țesuturi și celule umane: cord, plămân, cord-pulmon, rinichi, ficat, pancreas, intestin, piele, cornee, insule Langerhans*, os, vase de sânge și celulele umane. Fiecare donator este liber să aleagă ce anume organe, celule sau țesuturi va dona (vor putea fi prelevate după deces), acestea fiind trecute în declarația pe care o va da la notar, cu scutire de plata onorariului.

Consultarea Registrului se face numai de operatorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii, această atestare fiind necesară inclusiv pentru a asigura confidenţialitatea datelor înscrise în R.N.D. în vederea logării. Accesarea R.N.D. se va face numai de către angajaţii Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, din cadrul Ministerului Sănătăţii, la solicitarea coordonatorilor de transplant, solicitare ce se face prin serviciul IC (intercomu­nicaţii) din unităţile de primiri urgenţe, fie prin apelare directă, la telefoanele Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, după verificarea prealabilă a identităţii coordonatorului regional de transplant.

Au fost adoptate și Normele metodologice privind organi­zarea şi funcţionarea R.N.D., acestea cuprinzând atât Procedura de înscriere a datelor, cât şi cea a consultării datelor, precum şi modelele necesare: registrul în sine; declaraţia de donare de organe, ţesuturi şi celule; declaraţia de revocare a declaraţiei de donare de organe, ţesuturi şi celule; formularul electronic pentru înscrierea declara­ţiilor de donare de organe, ţesuturi şi celule în R.N.D. certificatul care atestă înscrierea declaraţiilor de donare de organe, ţesuturi şi celule în R.N.D.; for­mularul pentru consultarea R.N.D.; certificatul privind rezultatul consultării R.N.D.

Declarațiile de donare de organe, țesuturi și celule sunt scutite de plata onorariilor notarilor, conform Ordinul Ministerului Justiției nr. 3760/C/2013 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Activitatea de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană este reglementată de Titlul VI (art. 141-159) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Coordonarea, supravegherea, aprobarea şi implementarea oricăror dispoziţii privind transplantul revin Agenţiei Naţionale de Transplant.
În această lege apare și definirea unor termeni specifici:
a) celulă - unitatea elementară anatomică şi funcţională a materiei vii. În sensul prezentei legi, termenul celulă/celule se referă la celula umană individuală sau la o colecţie de celule umane, care nu sunt unite prin nici o formă de substanţă intercelulară;
b) ţesut - gruparea de celule diferenţiată, unite prin substanţă intercelulară amorfă, care formează împreună o asociere topografică şi funcţională;
c) organ - partea diferenţiată în structura unui organism, adaptată la o funcţie definită, alcătuită din mai multe ţesuturi sau tipuri celulare, prezentând vascularizaţie şi inervaţie proprii;
d) prelevare - recoltarea de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană sănătoase morfologic şi funcţional, cu excepţia autotransplantului de celule stem hematopoietice** când celulele sunt recoltate de la pacient, în vederea realizării unui transplant;
e) transplant - acea activitate medicală prin care, în scop terapeutic, în organismul unui pacient este implantat sau grefat un organ, ţesut ori celulă. Reglementările cuprinse în prezenta lege se adresează inclusiv tehnicilor de fertilizare in vitro;
f) donator - subiectul în viaţă sau decedat, de la care se prelevează organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană pentru utilizare terapeutică;
g) primitor - subiectul care beneficiază de transplant de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule.

Note:
*) Insulele lui Langerhans reprezintă o aglomerare de celule aflate în pancreas, care măsoară presiunea sângelui, produc insulină și o eliberează în sânge, având rol de glandă endocrină.
**) Organ hematopoietic - organ care produce celule sanguine. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu