2 iul. 2013

Noile taxe judiciare de timbru - OUG nr 80 din iunie 2013

In Monitorul Oficial Partea I nr. 392/29.06.2013 a fost publicata OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar sunt abrogate.
Este reformat intreg sistemul taxelor judiciare de timbru. Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa ICCJ sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. 

Cateva exemple, pentru comparatie:
O cerere de divort va costa intre 50 si 200 lei, in conditiile in care, pana acum, cel mai mare tarif a fost de 39 lei.  
Art. 15 - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele: 
a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil - 200 lei; 
b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil - 100 lei; 
c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 50 lei; 
d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii - 50 lei; 
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei - 20 lei fiecare cerere; 
f) orice alta cerere neevaluabila in bani - 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru. 
**

Cererile pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, se vor taxa cu 100 lei, fata de 39 lei, cat a fost pana acum.
100 de lei vor costa si cererile pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor  nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, desi pretul era de 39 lei.

Cererile formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se vor taxa astfel (exemple) (intre paranteze taxa veche):
- cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea - 100 lei (4 lei)
- cereri de stramutare in materie civila - 100 lei (4 lei)
- cereri de repunere in termen - 20 lei (4 lei)
- cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor - 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata (la fel)
- cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute - 50 lei (4 lei)
- cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta - 0,20 lei/pagina;
- cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagina (la fel)
- cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora -1 leu/pagina (la fel)
- cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie (2 lei).
**
Art. 3
(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel: 
a) pana la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
b) intre 501 lei si 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei; 
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei; 
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei; 
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei; 
f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei. 
(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni: 
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;         
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; 
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora. 
[...]

**
Nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte. Acest tip de cereri va fi taxat cu 20 de lei. 
**
In cazurile anume prevazute de lege, actiunile si cereriie introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
In art. 29 si 30 sunt amintite cererile care vor fi scutite de plata taxei. Intre care:
a) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;
b) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege; [...]
e) adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;
f) protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor; 


[...]Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu