2 iul. 2013

Asistenta juridica gratuita in materie civila

Cuprinsul articolului:
  • Dispozitiile legale care reglementeaza asistenta judiciara gratuita:
  • Ce inseamna asistenta judiciara gratuita
  • Cine beneficiază de asistenta judiciara gratuita si in ce conditii
  • Ce se intelege prin venituri nete
  • Ce se intelege prin membru de familie
  • Procedura cererii de asistenta judiciara gratuita

Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, in conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 51/2008, privind acordarea ajutorului public judiciar ]n materie civila, orice persoana fizica, in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes legitim in justitie, fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale.

Ajutorul public judiciar s-a dorit o facilitate pentru accesul liber la justitie si al celor cu posibilitati financiare reduse.Dispozitiile legale care reglementeaza asistenta judiciara gratuita:
Ordonanta de urgenta nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar in materie civila, modificata si actualizata;
Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
Statutul profesiei de avocat;
OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 392/29.06.2013 - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar sunt abrogate

Despre noile taxe judiciare de timbru AICI

Asistenta judiciara gratuita inseamna, conform art. 6 din O.G. 51/2008:
1. plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu;
2. plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;
3. plata onorariului executorului judecatoresc;
4. scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita.

Cine beneficiaza de asistenta judiciara gratuita si in ce conditii
1. Se acorda doar persoanelor fizice care se afla intr-una dintre situatiile urmatoare:
- au domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sau intr-un alt stat al Uniunii Europene;
- sunt cetateni ai unui stat ce are o conventie cu tara noastra ce contine si reglementari referitoare la accesul international  la justitie; solicitantii trebuie sa isi aiba domiciliul pe teritoriul acelui stat
2. Trebuie cerut printr-o cerere scrisa in fata instantelor de judecata sau a altor autoritati ce au atributii jurisdictionale romanesti;
3. Poate fi acordat in orice cauza civila, comerciala, administrativa, litigiu de munca (nu si in cazurile de natura penala);
4. Veniturile nete pe membru de familie care se iau in considerare atunci cand se apreciaza daca este cazul acordarii unui ajutor public judiciar sunt cele din ultimele 2 luni anterioare solicitarii acestuia;
5. Se acorda diferentiat, in functie de cuantumul veniturilor nete/membru de familie din ultimele 2 luni, astfel, conf. art. 8 din O.U.G. 51/2008:
- daca veniturile nete pe membru de familie sunt sub 300 de lei acoperirea sumei de catre stat  se face integral (dar nu mai mult de 10 salarii minime brute/economie, calculate in anul cand s-a adresat cererea de ajutor public judiciar);
- daca veniturile nete pe membru de familie sunt sub 600 de lei acoperirea sumei de catre stat se face in proportie de 50%;

Conform dispozitiilor Art. 8 indice 1 Ajutorul public judiciar se acorda, potrivit prezentei ordonante de urgenta, independent de starea materiala a solicitantului, daca prin lege speciala se prevede dreptul la asistenta judiciara sau dreptul la asistenta juridica gratuita, ca masura de protectie, in considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut si altele asemenea. In acest caz, ajutorul public judiciar se acorda fara indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8, dar numai pentru apararea sau recunoasterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate in legatura cu situatia speciala care a justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistenta judiciara sau la asistenta juridica gratuita.
6. Persoana fizica interesata poate solicita ajutorul public judiciar printr-o cerere scrisa, inclusiv in caile de atac, cerere care se depune fie la instanta a carei hotarare se ataca, fie, ulterior introducerii caii de atac, adresata instantei de judecata competente sa solutioneze respectiva cale de atac.
Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei cai de atac se poate acorda in urma unei noi cereri (art. 13 O.U.G. 51.2008).

Ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru in care acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuită si cel din Romania.

Art. 7 din O.G. 51/2008 - Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, in oricare dintre formele prevăzute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, in oricare dintre formele prevazute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depasi, in cursul unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 10 salarii minime brute pe tara la nivelul anului in care a fost formulata cererea de acordare.

In categoria veniturilor nete, care sunt luate in calcul la aprecierea necesitatii de a i se acorda unei persoane fizice ajutor public judiciar, daca a solicitat acest lucru, intra orice fel de venituri periodice (salarii, indemnizatii, onorarii, rente, pensii, rente, chirii etc) (art. 9 din OUG nr. 51/2008).

Prin sintagma “membru de familie” se intelege:

- sotul sau sotia solicitantului;
- copiii sau alti descendenti in linie dreapta, cu conditia sa fie minori sau majori de pana la  maximum 26 de ani (numai daca sunt in continuarea studiilor);
- alte persoane care locuiesc in mod obisnuit cu solicitantul si gospodaresc impreuna; copii minori sau majori de pana la 26 de ani (daca sunt in continuarea studiilor), daca se afla in intretinerea persoanei care cere ajutorul public judiciar.

Procedura cererii de asistenta judiciara gratuita
Ajutorul public judiciar se acorda oricand in cursul judecatii, de la data formularii cererii de catre persoana interesata, si se mentine pe tot parcursul etapei procesuale in care a fost solicitat.
Pentru a beneficia de asistenta judiciara gratuita, trebuie formulata o cerere, in scris, care sa cuprinda mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita asistenta, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei sale, atasandu-se acte doveditoare privind veniturile si obligatiile de intretinere sau de plata catre alte persoane.

Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.
Pentru scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita, cererea va fi adresata numai  instantei de judecata care judeca procesul in care solicitantul este parte.
Pentru desemnarea unui avocat, cererea se adreseaza fie la instanta care judeca procesul in care solicitantul este parte, fie la baroul local de avocati.

Cererea de asistenta judiciara gratuita este scutita de taxa de timbru.

Daca instanta va constata ca cererea a fost facuta cu rea-credinta, prin ascunderea adevarului, poate obliga beneficiarul ajutorului la plata sumelor datorate si chiar la amenda judiciară: de 5 ori suma avansata.

Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea partii sau prin imbunatatirea starii sale materiale pana la un nivel care sa ii permita sa suporte costurile procesului.

Partea care a pierdut procesul si a beneficiat de ajutor public judiciar este obligata la restituirea sumelor avansate de catre stat:
Art. 18 - Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale. Partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume.

Vezi si:
Model de cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar
Ajutor public judiciar pentru taxa judiciara de timbru 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu