2 iul. 2013

Ajutor public judiciar - model de cerere

Conform Art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar in materie civila se poate acorda in urmatoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;
b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecătoresc;
d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Astfel, in cerere, la motivele “in fapt” pentru care se solicita ajutorul judiciar se va nota forma raportata la cazul in discutie: plata onorariu, scutiri, reduceri etc, conform art. 6 scris mai sus.

Model de cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar


Instanta ……………….
Sectia …………………
Dosar nr. ……………..
Termen:

DOMNULE PRESEDINTE,


Subsemnatul(a), …......................., CNP ......................, cu domiciliul in......................................., reclamant(a) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …......................, formulez prezenta


CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR

prin care va rog sa dispuneti scutirea mea de la plata taxelor judiciare de timbru / plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii / a se vedea art. 6


In fapt, ............. (mentionati motivele), va rugam sa apreciati ca valoarea taxei judiciare de timbru in cuantum de …...... lei ce trebuie achitata, prezinta un nivel foarte ridicat, un nivel pe care nu-l pot achita din cauza situatiei veniturilor mele / plata onorariului este…... lei si nu imi permit / a se vedea art. 6.

Veniturile reduse nu-mi permit sa achit taxa judiciara de timbru conform OUG nr. 80 / 2013 / plata onorariului /…… (ceea ce aveti nevoie in cauza data). 
Va rog sa observati ca in acest moment venitul meu prezinta un nivel mic iar cuantumul cheltuielilor lunare pe care trebuie sa le suport sunt foarte ridicate. 
Va rog sa aveti in vedere ca achitarea…. (conf. art. 6, ceea ce va intereseaza) in suma de........ lei nu se poate face fara a-mi periclita traiul zilnic. Prin impunerea platii…. (cf. art. 6, dupa caz) de …… lei ar insemna o pericilitare si in achitarea datoriilor lunare pentru intretinere, gaze, electricitate, (orice alte cheltuieli lunare care sunt) si imposibilitatea achizitionarii alimentelor, medicamentelor (dupa caz).

Avand in vedere lipsa veniturilor precum si cuantumul ridicat al cheltuielilor pe care trebuie sa le suport lunar, va rog sa dispuneti admiterea cererii mele de ajutor public judiciar prin scutirea de plata a …… (forma pentru care solicitati scutirea/micsorarea cheltuielilor, cf. art. 6).


In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile cuprinse in O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.

Anexez in copie: inscrisuri doveditoare ale veniturilor mele si o declaratie pe propria raspundere (aceasta declaratie nu trebuie data la notar) ca in cursul ultimelor 12 luni am / nu am mai beneficiat de ajutor public judiciar. (daca ati beneficiat, mentionati in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor).
(trebuie sa anexati inscrisuri doveditoare ale veniturilor dvs. si ale familiei dvs., precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata pe care le aveti).


Data                       Numele si semnatura


DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………… (instanta la care se afla dosarul in cauza)


Nota:
Mai multe informatii despre noile taxe judiciare de timbru (care s-au majorat din 29 iunie 2013) AICI

Vezi si:

2 comentarii:

 1. UN MODEL DE CERERE DE RECURS UNDE POT VEDEA?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La adresa web de mai jos:
   http://www.cjo.ro/model-recurs/#axzz2vp6RIcdC

   Ștergere