18 iun. 2013

Recompensa pentru restituirea catre proprietar a bunului gasit

Recompensa la care este obligat proprietarul catre gasitor este o noutate in legislatia romaneasca si sunt prezentate doua ipoteze: in functie de natura bunului mobil pierdut si in functie de existenta unei oferte publice de recompensa din partea proprietarului de drept (art. 945 alin. 2 si alin. 3)

Codul civil din anul 2011, Cartea a III-a, Titlul VIII - Posesia, Capitolul III - Efectele posesiei, Sectiunea 4 - Ocupatiunea,
Art. 945 - Restituirea bunului gasit catre proprietar
(1) Bunul sau pretul obtinut din valorificarea lui se va remite proprietarului, daca acesta il pretinde, sub sanctiunea decaderii, in termenul prevazut la art. 942 alin. (2) teza a II-a, insa nu mai inainte de a se achita cheltuielile legate de pastrarea bunului.
(2) De asemenea, in cazul bunurilor cu valoare comerciala, proprietarul este obligat sa plateasca gasitorului o recompensa reprezentand a zecea parte din pret sau din valoarea actuala a bunului. Obligatia de plata a recompensei nu exista in cazul prevazut la art. 943, daca gasitorul este persoana care detine spatiul ori un reprezentant sau un angajat al acesteia.
(3) In cazul in care proprietarul a facut o oferta publica de recompensa, gasitorul are dreptul de a opta intre suma la care s-a obligat proprietarul prin aceasta oferta si recompensa fixata de lege ori stabilita de catre instanta judecatoreasca.
(4) Daca bunul ori pretul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi considerat lucru fara stapan si remis gasitorului pe baza de proces-verbal. In acest caz, gasitorul dobandeste dreptul de proprietate prin ocupatiune. Dovada ocupatiunii se poate face prin procesul-verbal mentionat sau prin orice alt mijloc de proba.
(5) Daca gasitorul refuza sa preia bunul sau pretul, acesta revine comunei, orasului sau municipiului pe teritoriul caruia a fost gasit si intra in domeniul privat al acestuia.

Art. 942, cod civil - Proprietatea bunului gasit
(1) Bunul mobil pierdut continua sa apartina proprietarului sau.
(2) Gasitorul bunului este obligat ca, in termen de 10 zile, sa il restituie proprietarului ori, daca acesta nu poate fi cunoscut, sa il predea organului de politie din localitatea in care a fost gasit. Acesta are obligatia de a pastra bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile in acest sens dispozitiile privitoare la depozitul necesar.
(3) Organul de politie va afisa la sediul sau si pe pagina de internet un anunt privitor la pierderea bunului, cu mentionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia.

Art. 943, cod civil - Proprietatea asupra bunului gasit in loc public
Daca bunul a fost gasit intr-un loc public, el va fi predat, pe baza de proces-verbal, persoanei care detine un titlu, altul decat titlul de proprietate publica, asupra locului respectiv. In termen de 3 zile de la data preluarii bunului pierdut, aceasta persoana este obligata sa il predea, pe baza de proces-verbal, organelor de politie din localitate. In acelasi termen, anuntul mentionat la art. 942 alin. (3) se va afisa la locul unde a fost gasit bunul.

De remarcat: insusirea bunului gasit se considera infractiune contra patrimoniului si se sanctioneaza conform dispozitiilor codului penal si de procedura penala.
Art. 216, cod penal - Insusirea bunului gasit
Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului.

Art. 941, cod civil - Dobandirea bunului prin ocupatiune
(1) Posesorul unui lucru mobil care nu apartine nimanui devine proprietarul acestuia, prin ocupatiune, de la data intrarii in posesie, insa numai daca aceasta se face in conditiile legii.
(2) Sunt lucruri fara stapan bunurile mobile abandonate, precum si bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele salbatice, pestele si resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale, fructele de padure, ciupercile comestibile din flora spontana, plantele medicinale si aromatice si altele asemenea.
(3) Lucrurile mobile de valoare foarte mica sau foarte deteriorate care sunt lasate intr-un loc public, inclusiv pe un drum public sau intr-un mijloc de transport in comun, sunt considerate lucruri abandonate.

Ocupatiunea, e un mod de dobandire a dreptului de proprietate, alaturi de prescriptia achizitiva sau uzucapiunea bunurilor mobile (intre cele doua modalitati exista diferente notabile, dar acestea nu fac obiectul acestui articol).
Ocupatiunea, dobandirea proprietatii prin simpla posesie exercitata asupra unui bun mobil, se limiteaza la acele obiecte care nu au stapan, cum ar fi bunurile abandonate - cele de valoare mica sau deteriorate - mai mult sau mai putin - si care sunt lasate intr-un loc public, dar si cele care prin natura lor nu sunt susceptibile de a avea un proprietar (ca exemplu: animalele salbatice, pestele si resursele piscicole din bazinele naturale, fructele de padure, ciupercile comestibile din flora spontana si altele de gen).
In cazul acestui gen de bunuri, simpla lor detinere echivalează cu dobandirea dreptului de proprietate.
Dar cu totul altfel stau lucrurile in cazul altor bunuri gasite, despre care se poate presupune ca nu au fost abandonate de proprietar si nici nu sunt susceptibile de a nu avea proprietar. Astfel, simpla gasire a acestora naste in sarcina gasitorului obligatia de a le preda in zece zile proprietarului, iar daca nu-l poate identifica, le va preda organului de politie din localitatea unde au fost gasite, in baza unui proces-verbal.
Cine gaseste bunuri din a doua categorie (despre care nu se poate presupune ca au fost abandonate cu intentie si care mai si au valoare comerciala mare) in incinta unor localuri publice, cum ar fi restaurante, hoteluri si altele de gen, are obligatia sa le predea persoanei care detine folosinta locului respectiv, pe baza de proces-verbal. Daca in termen de trei zile detinatorul locului nu identifica proprietarul, la randul sau are obligatia de a-l preda politiei, urmand procedura descrisa in dispozitiile art. 943 cod civil.

Pe scurt: regimul juridic al bunului gasit se afla la granita dintre civil si penal. Gasirea unui bun, inainte de a da nastere unor drepturi in patrimoniul gasitorului, instituie anumite obligatii pe care acest gasitor trebuie sa le respecte.
Abandonat de buna voie sau pierdut, bunul mobil isi schimba proprietarul prin ocupatiune cu indeplinirea conditiei bunei-credinte a gasitorului, in sensul respectarii prevederilor legale referitoare la intreaga procedura ce trebuie urmata, existand si sanctiuni prevazute de legea penala (art. 216 cod penal) pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a acestei proceduri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu