11 iun. 2013

Formele si modalitatile de exercitare a profesiei de avocat

Din Statutul profesiei de avocat

Formele de exercitare a profesiei de avocat
Art. 180
(1) Avocatul poate exercita profesia in una dintre urmatoarele forme: 
a) cabinet individual; 
b) cabinet asociat; 
c) societate civila profesionala; 
d) societate profesionala cu raspundere limitata
(2) In cadrul formelor de exercitare prevazute la alin. (1) isi pot exercita profesia si avocati colaboratori, in baza unui contract de colaborare, sau avocati salarizati, in baza unui contract de salarizare in interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii si ale prezentului statut. 
Art. 181
(1) Cabinetele individuale se pot grupa in scopul folosirii in comun a unui patrimoniu profesional si/sau a unor salariati. Fiecare cabinet isi pastreaza individualitatea in raport cu clientii
(2) Avocatii din cabinetele grupate nu pot acorda asistenta juridica unor clienti cu interese contrare
(3) Cabinetele grupate se individualizeaza printr-o denumire specifica ce cuprinde numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma „cabinete de avocat grupate” (exemplu: „ION ION, ION POPA - Cabinete de avocat grupate” sau „I. ION, I. POPA - Cabinete de avocat grupate”)
(4) Contractul de grupare a cabinetelor individuale de avocati se incheie in forma scrisa, conform anexei nr. XI. 

(In Statut este analizata fiecare forma in parte).


Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat.
Art. 212 Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat sunt: 
a) avocat titular al cabinetului individual; 
b) avocat asociat in cadrul cabinetelor asociate; 
c) avocat asociat in cadrul societatii civile profesionale de avocati; 
d) avocat asociat in cadrul societatii profesionale cu raspundere limitata; 
e) avocat colaborator; 
f) avocat salarizat in interiorul profesiei. 
Art. 213 Avocatul exercita profesia de avocat, la alegere, numai in una dintre modalitatile prevazute la art. 212, cu respectarea prevederilor art. 180. 

(Articolele urmatoare detaliaza modalitatile de exercitare a profesiei).

Vezi si:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu