11 iun. 2013

Drepturile avocatului

Din Statutul profesiei de avocat
Art. 220
(1) Avocatul inscris in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei are dreptul sa exercite activitatile specifice profesiei potrivit Legii, prezentului statut, codului deontologic si regulamentului baroului din care face parte
(2) Persoana primita in profesia de avocat nu poate exercita profesia decat dupa emiterea deciziei de primire in barou si inscrierea in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. 
Art. 221
(1) Dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut. Contractul prevede in mod expres obiectul si limitele mandatului primit, precum si onorariul stabilit
(2) In lipsa unor prevederi contrare, avocatul poate sa efectueze orice act specific profesiei pe care il considera necesar pentru promovarea drepturilor si intereselor legitime ale clientului. 
Art. 222
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa isi stabileasca sediul profesional numai in circumscriptia baroului in care este inscris in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei oricare dintre avocatii titulari sau asociati
(2) Avocatul isi exercita profesia la sediul principal, la sediile secundare, precum si la biroul/birourile de lucru avizat/avizate de consiliul baroului
(3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multor birouri de lucru in orice localitate din circumscriptia sa. 
Art. 223
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa isi stabileasca sedii secundare in circumscriptiile barourilor din care nu fac parte
(2) Infiintarea sediilor secundare se aproba, la cerere, de consiliul baroului in circumscriptia caruia urmeaza sa se deschida sediul secundar. Cererea va mentiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocatii care isi vor desfasura activitatea la sediul secundar si vechimea acestora in profesie
(3) Decizia de aprobare a cererii de infiintare a sediului secundar se comunica baroului de la sediul principal
(4) Decizia de respingere a cererii de infiintare a sediului secundar poate fi atacata la Consiliul U.N.B.R., in termen de 15 zile de la comunicare
(5) In urma aprobarii cererii de infiintare a sediului secundar, avocatul/avocatii va/vor achita taxa de inscriere si contributia la bugetul baroului pe raza caruia functioneaza sediul secundar, separat de taxele platite la baroul la care isi are/au sediul principal. Contributia la fondul Casei de Asigurari a Avocatilor, denumita in continuare C.A.A., se achita de fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe langa baroul la care este inscris sediul principal
(6) In cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a caror activitate se desfasoara preponderent in circumscriptia unui barou situat pe raza unei alte curti de apel decat aceea in care se afla situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar in circumscriptia celui dintai barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava. In sensul dispozitiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerata a fi desfasurata preponderent pe raza altui barou daca aceasta genereaza majoritatea angajamentelor profesionale incheiate in decursul unui semestru calendaristic de catre respectiva forma de exercitare a profesiei. In acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligatia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar in termen de cel mult 15 zile de la inceperea urmatorului semestru. 
Art. 224 Avocatul are dreptul sa refuze contactul cu clientul in prezenta reprezentantului organului de urmarire penala sau de cercetare penala ori a oricarei autoritati publice, precum si in cazul in care exista sau are cunostinta de existenta unui sistem de control al contactului cu clientul. 
Art. 225
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa utilizeze stampila, pe care o vor aplica pe actele emise. Stampila va cuprinde obligatoriu urmatoarele mentiuni: „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania”, baroul din care avocatul face parte si denumirea formei de exercitare a profesiei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. XXI
(2) Actele oricarei forme de exercitare a profesiei poarta antet, care va contine: denumirea acesteia, sediul profesional principal, sediile secundare, birourile de lucru si, dupa caz, telefonul, telefaxul, adresa de internet si de e-mail, compunerea nominala a membrilor acesteia, mentiuni privind raporturile de conlucrare si asociere profesionala
(3) Avocatii pot utiliza parafa profesionala. Aceasta va cuprinde denumirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, numele si prenumele avocatului, precum si mentiunea „avocat stagiar”sau „avocat definitiv”, dupa caz, potrivit anexei nr. XXIII
(4) Pentru actele intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege se aplica parafa al carei model este prevazut in anexa nr. XXIV. 

Recuperarea capacitatii de munca 

Art. 226
(1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca prin una sau mai multe perioade de repaus in fiecare an. In perioada de repaus avocatul nu presteaza activitatile sale profesionale obisnuite.
(2) Fiecare forma de exercitare a profesiei este libera sa stabileasca perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeaza in cadrul sau
(3) Fiecare forma de exercitare a profesiei are obligatia de a notifica in prealabil baroului in tabloul caruia este inscrisa, prin orice forma de comunicare care permite confirmarea expedierii, inceperea si durata estimata a fiecarei perioade de repaus pentru fiecare avocat, in scopul evidentei
(4) Cheltuielile cu recuperarea capacitatii de munca efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazarii, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzatoare a profesiei si sunt deductibile in conditiile legii
(5) Daca prin prevederile contractului de asistenta juridica s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit, in perioadele de repaus anual avocatul are obligatia sa asigure substituirea sa pentru acele activitati profesionale care nu sufera amanare sau pentru cele in legatura cu care amanarea prejudiciaza interesele clientului. 

Vezi si:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu