24 iun. 2013

Cerere de amanare a judecatii pentru imposibilitatea prezentarii la proces

Cuprinsul articolului
  • Aspecte teoretice
  • Model de cerere
In cursul judecarii procesului civil, oricare dintre parti are dreptul sa solicite acordarea unui (nou) termen, in masura in care nu se poate prezenta si nu isi poate formula apararile in instanta, conform cu aplicarea principiilor contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Asadar, dreptul partilor de a cere amanarea pe motivul imposibilitatii prezentarii la proces are ca temei legal principiile fundamentale ale dreptului procesual civil: contradictorialitatea si dreptul la aparare, consacrate prin dispozitiile art. 14 si, respectiv, art. 13 cod procedura civila nou.

Pentru ca instanta sa se poata pronunta asupra cererii de amanare, actiunea sau calea de atac exercitata trebuie să fie timbrata conform legii - in caz contrar, instanta se va pronunta pe exceptia netimbrarii, care primeaza in solutionarea cauzei. Numai in masura in care se demonstreaza ca, la data primirii citatiei prin care partea este instiintata de obligativitatea platii taxei de timbru, partea era in imposibilitate de se conforma acestei obligatii legale, de pilda fiind internata in spital, s-ar justifica incuviintarea unui termen pentru imposibilitate de prezentare, chiar daca cererea nu este legal timbrata.


Oricare dintre parti (reclamant, parat - dupa caz) poate solicita un termen pe motivul imposibilitatii de prezentare.
Cererea trebuie sa fie motivata: imposibilitatea de a se prezenta la judecata deoarece starea de sanatate nu permite partii acest lucru; deplasarea in delegatie de serviciu in alta localitate etc.
La cererea de amanare se vor anexa acte doveditoare, cum ar fi: certificat medical, bilet de iesire din spital, ordin de serviciu sau orice alt document care poate proba imposibilitatea de prezentare a partii interesate.
In situatia in care partea care a solicitat termenul nu motiveaza cu acte sau alte mijloace de dovada imprejurarea invocata drept scuza pentru imposibilitatea de prezentare, poate fi obligata la despagubiri, conform dispozitiilor art. 189 cod procedura civila nou (art. 108 indice 3 cod proc. civ. vechi), pentru amanarea nejustificata a cauzei. Si, conform dispozitiilor art. 12 cod proc. civ. nou (care se refera la buna-credinta a partilor), partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit legii, si la plata unei amenzi judiciare.

Instanta competenta sa judece cererea este cea la care se desfasoara procesul.

MODEL cerere de amanare a judecatii pentru imposibilitatea prezentarii la proces

Instanta …
Sectia …
Dosar nr. …
Termen la data de …

                                      Domnule Presedinte,

Subsemnatul, …, în calitate de… (reclamant, parat etc.) in cauza avand ca obiect …,
va solicit sa incuviintati
Acordarea unui termen
deoarece ma aflu in imposibilitate de prezentare la termenul din data de …

Va aduc la cunostinta faptul ca … (se va scrie motivul pentru care partea nu se poate prezenta)
In dovedirea prezentei cereri anexez …


Data

                  Semnatura,


Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie (dupa caz) …Vezi si:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu