11 iun. 2013

Avocati: incompatibilitati si interdictii

Incompatibilitati, in codul deontologic:
2.5. Incompatibilitati
2.5.1. Pentru a-i permite avocatului sa-si exercite functiile cu independenta necesara si de o maniera corespunzatoare îndatoririi sale de a participa la administrarea justitiei, exercitarea anumitor profesii sau a anumitor functii este incompatibila cu profesia de avocat.
2.5.2. Avocatul care asigura reprezentarea sau apararea unui client în fata justitiei sau în fata autoritatilor publice ale unui Stat-membru gazda va respecta normele de incompatibilitate aplicabile avocatilor din respectivul Stat-membru.
2.5.3. Avocatul stabilit într-un Stat-membru gazda si care doreste sa se angajeze acolo în mod direct într-o activitate comerciala sau într-o alta activitate diferita de profesia sa de avocat, este obligat sa respecte normele de incompatibilitate, asa cum sunt ele aplicate avocatilor din respectivul Stat-membru.
Incompatibilitati, in statut:
Art. 27 Pentru primirea in profesie si pentru exercitarea acesteia avocatul trebuie sa nu se gaseasca in niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de Lege. 

Art. 28 Nu este incompatibil avocatul salarizat in interiorul profesiei de avocat. 

Art. 29

(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, daca legi speciale nu prevad altfel: 

a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie; 
b) calitatea de asociat intr-o societate comerciala in nume colectiv, de comanditar intr-o societate comerciala in comandita simpla sau in comandita pe actiuni; 
c) calitatea de administrator intr-o societate comerciala in comandita pe actiuni; 
d) calitatea de administrator unic sau, in cazul unei pluralitati de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare, de presedinte al consiliului de administratie ori de membru in comitetul de directie al unei societati comerciale cu raspundere limitata; 
e) calitatea de presedinte al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere ori de membru in comitetul de directie sau in directoratul unei societati comerciale pe actiuni
(2) Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata sau la cele pe actiuni
(3) Avocatul poate indeplini functia de membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati comerciale pe actiuni ori de membru al consiliului de administratie al unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului in care isi exercita profesia. Avocatul va furniza toate explicatiile asupra conditiilor in care exercita functia de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere si va prezenta toate documentele doveditoare in acest sens, cu respectarea regulilor confidentialitatii
(4) Daca consiliul baroului apreciaza ca exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere este ori devine incompatibila cu demnitatea si cu regulile de conduita impuse avocatilor, poate, in orice moment, sa solicite celui interesat sa paraseasca functia pe care o ocupa. Decizia consiliului baroului va fi comunicata de indata avocatului in cauza. Dispozitiile art. 26 alin. (6) si (7) se aplica in mod corespunzator
(5) Incalcarea de catre avocat a prevederilor alin. (4) constituie abatere disciplinara grava. 
Art. 30
(1) Incompatibilitatile prevazute de Lege se verifica si se constata de catre consiliul baroului, chiar si din oficiu
(2) Avocatul devenit incompatibil are obligatia sa incunostinteze in scris consiliul baroului, solicitand trecerea sa din tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in tabloul avocatilor incompatibili
(3) Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat, cu consecintele prevazute de lege, si constituie abatere disciplinara grava, sanctionata cu excluderea din profesie. 
Art. 31
(1) In aplicarea art. 25 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizia de trecere in tabloul avocatilor incompatibili fara ascultarea avocatului
(2) Avocatul va fi convocat in vederea ascultarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Lipsa nejustificata a avocatului la data indicata in convocare nu impiedica luarea masurii. 
Art. 32
(1) In cazul prevazut de art. 25 alin. (2) din Lege, si anume atunci cand situatia care determina incompatibilitatea este preexistenta sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire in profesie, efectele acesteia din urma se produc doar sub conditia rezolvarii starii de incompatibilitate
(2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvata, conform art. 25 alin. (2) din Lege, in termen de doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesie, sub sanctiunea caducitatii acesteia. In toate cazurile, consiliul baroului este obligat sa inscrie pe ordinea de zi a primei sedinte de dupa expirarea celor doua luni verificarea masurii in care, in termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvata si sa constate caducitatea deciziei de primire in profesie acolo unde este cazul. Interdictii

Art. 39

(1) Avocatii fosti judecatori nu pot exercita profesia de avocat in fata instantelor unde au functionat timp de 5 ani de la incetarea functiei detinute. Prin instante in intelesul Legii se intelege judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala, inclusiv instantele militare la care avocatii au functionat ca judecatori, indiferent de sectia la care au functionat

(2) In cazul in care avocatul a functionat ca judecator la mai multe instante, interdictia opereaza pentru fiecare instanta si se calculeaza distinct de la data incetarii activitatii la instanta respectiva

(3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale. 
Art. 40
(1) Avocatii fosti procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organul de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea timp de 5 ani de la incetarea functiei respective. Calculul duratei de interdictie se face conform art. 39 alin. (2)
(2) In cazul in care avocatul fost procuror sau cadru de politie a functionat si in calitate de judecator, interdictia priveste atat instantele, cat si organele de urmarire si de cercetare penala, durata fiind calculata in mod corespunzator
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si personalului auxiliar al organelor de urmarire penala. 
Art. 41
(1) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in cazurile prevazute de art. 21 din Lege priveste in integralitate instantele, parchetele de pe langa acestea, inclusiv Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si organele de cercetare penala la care lucreaza sotul, ruda sau afinul avocatului pana la gradul al treilea inclusiv, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul in care isi desfasoara activitatea
(2) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in situatiile stabilite de art. 21 alin. (1) si (2) din Lege nu se aplica formelor colective de exercitare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societatii civile sau societatii cu raspundere limitata, in care avocatul caruia i se aplica aceste interdictii este asociat sau angajat, cu conditia informarii de catre forma de exercitare a profesiei, in termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situatiei respective, a baroului pe raza caruia aceasta isi are sediul profesional
(3) Avocatului asociat al avocatului caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege si avocatului colaborator sau salarizat in cadrul profesiei care isi desfasoara activitatea intr-o forma de exercitare a profesiei in care lucreaza un avocat caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege le este interzis sa se foloseasca de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii acestor interdictii. 
Art. 42 Incalcarea de catre avocati a altor restrictii sau interdictii la care sunt supusi conform legilor speciale constituie abatere disciplinara grava. 
Art. 43 Avocatul care nu respecta prevederile art. 39-42 sau care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii interdictiilor prevazute de Lege sau de alte legi speciale savarseste abatere disciplinara grava. Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 39-42.

Vezi si:
Primirea in profesia de avocat
Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat
Activitatea profesionala a avocatului
Formele si modalitatile de exercitare a profesiei de avocat
Indatoririle avocatului
Raporturile dintre avocati si clienti  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu