7 feb. 2013

Rudenia


Rudenia reprezinta legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun.
Codul civil, art. 405 (si urmatoarele)
(1) Rudenia fireasca este legatura bazata pe descendenţa unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun.
(2) Rudenia civila este legatura rezultata din adopţia încheiata în condiţiile prevazute de lege.

Gradul de rudenie
Este instrumentul juridic prin intermediul caruia se masoara distanta între rude și se stabileşte în mod diferit în functie de linia de rudenie.

Formele rudeniei
Rudenia fireasca este legatura de sânge  şi, prin reglementarea legala, legatura dintre doua sau mai multe persoane care coboara unele din altele, precum tatal, fiul, nepotul de fiu, sau care fara a descinde unele din altele au un autor comun, precum fratii între ei sau verii primari. Punctul comun în ambele cazuri îl reprezinta faptul naşterii.

Rudenia in linie dreapta reprezinta legatura de rudenie dintre persoane care coboara unele din altele, fie în sensul ca persoana este copilul celeilalte, fie în sensul ca persoanele respective nu sunt nascute una din alta, dar între ele exista un şir neîntrerupt de naşteri, un şir neîntrerupt de persoane între care s-au stabilit, prin faptul naşterii, legatura de la parinte la copil. Rudenia în linie dreapta este legatura bazata pe descendenta directa (de exemplu, parinti - copii) sau indirecta (de exemplu, bunici - nepoti) a unei persoane din alta.
La rudenia în linie dreapta, gradul de rudenie se socoteşte dupa numarul naşterilor. Astfel, fiul şi tatal sunt rude de gradul I iar nepotul de fiu şi bunicul sunt rude de gradul II.
Rudenia in linie dreapta poate fi ascendenta şi descendenta.
a) Rudenia ascendenta este aceea care face legatura dintre o persoana şi cei din care coboara (de exemplu, copil din parinti, bunici, strabunici etc) – ex: de la fiu spre tata, bunic strabunic, la infinit.
Rudenia în linie ascendenta poate fi paterna, dupa cum punctul de plecare spre stabilirea corecta a rudeniei dintre doua sau mai multe persoane este mama sau tata.
b) Rudenia descendenta creeaza legatura dintre o persoana şi cei care coboara din ea (de exemplu, parinti-copil, nepot de copil, etc) – ex: de la bunic spre nepot, de la tata spre fiu.

Rudenia in linie colaterala este legatura de rudenie dintre doua persoane care, fara a descinde una din alta, au un autor comun. De exemplu, fratii între ei, verii primari între ei. La rudenia în linie colaterala, gradul de rudenie se stabileşte dupa numarul naşterilor, urcând de la una dintre rude pâna la ascendentul comun şi coborând de la acesta pâna la cealalta ruda. Astfel, fratii sunt rude de gradul al doilea, unchiul şi nepotul sunt rude de gradul al treilea, verii primari în gradul al patrulea.
Pe linie colaterala nu exista rude de gradul I.
Fratii pot fi:
a) buni: când au aceeaşi parinti;
b) cosângeni: când au tata comun;
c) uterini: când au aceeaşi mama.

Rudenia din casatorie este rudenia întemeiata pe filiatia din casatorie. La rândul ei, filiatia din casatorie defineşte acea situatie în care conceptia sau naşterea unei persoane are loc în timpul casatoriei parintilor sai.
Prin casatorie ia naştere rudenia de sânge dar şi rudenia prin alianta sau afinitate şi este creata ca urmare a legaturii dintre sot şi rudeniile celuilalt sot.
Ca efect al casatoriei încheiate în conditiile legii, sotul devine ruda prin alianta sau afinitate cu rudele sotiei şi invers. Aceasta rudenie artificiala nu da naştere, de regula, la efecte juridice, în primul rând, sotii între ei nu sunt considerati de lege ca fiind rude, între aceştia se stabilesc relatii de afectiune şi conjugale. Rudele prin alianta sau afinitate sunt acele persoane care apartin familiilor diferite şi ai caror membri s-au casatorit între ei. Unul dintre soti este ruda afina cu rudele celuilalt sot în conditiile în care celalalt sot este ruda de sânge cu persoana respectiva.

Rudenia prin alianta sau afinitate este de doua feluri:
a) în linie dreapta, daca celalalt sot este ruda de sânge în aceasta linie cu aceasta persoana;
b) în linie colaterala, daca sotul celalalt este ruda de acest fel cu o anumita persoana cu care un sot prin casatoria sa, se înrudeşte.
Ca efect al rudeniei prin alianta dintre sot şi parintii sotiei acesta le devine ginere, adica fiu prin alianta.

Prin intermediul casatoriei şi ca efect al acesteia, se creeaza o legatura între unul dintre soti şi copiii celuilalt sot, rezultati dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei acestuia. Ei vor fi, dupa caz, fii sau fiice vitrege fata de sotia tatalui sau sotul mamei lor.

Inrudire spirituala, din botez și cununie, intre nași, fini si rudele lor. Casatoria cu rude spirituale este oprita pana la gradul al treilea inclusiv. Nu se pot casatori nașul cu fina, cu mama sau cu fiica finei. Nu se pot casatori finul cu fiica nașului si fiul nașului cu fiica finei. Nu se pot casatori religios. La catolici, dupa conciliul de la Trento, care a modificat regulile de rudenie, legatura naș-fin se limiteaza la ei și la parintii finului.
Legea civila nu este interesata de rudenia spirituala, aceasta modalitate de apropiere voluntara între oameni neavând consecinte juridice reglementate (naşi şi fini de cununie sau de botez, etc.)

Afinitatea sau alianta reprezinta legatura dintre sot şi rudele celuilalt sot: legatura dintre cumnati ori cea dintre socrii şi ginere sau nora.
Afinitatea nu exista între rudele unui sot şi rudele celuilalt sot.
Afinitatea exista numai în cazul casatoriei şi a rudeniei stabilita legal. Afinitatea ia sfârşit la încetarea casatoriei sau a adoptiei.
Concubinajul nu sta la baza afinitatii.
Afinitatea dureaza atâta vreme cât exista casatoria sau rudenia. Uneori efectele afinitatii se întind dincolo de limitele existentei acesteia, precum în cazul recuzarii judecatorilor - foşti soti.
În privinta felurilor şi gradului afinitatii, se aplica, prin asemanare, regulile de la rudenia fireasca.
Dovada afinitatii se face probând rudenia sau casatoria.
Efectele afinitatii sunt evidente, spre exemplu, în materia nedemnitatii succesorale, recuzarii judecatorilor, stramutarii proceselor, în materia martorilor.

În materia moştenirii legale, afinitatea nu are relevanta întrucât legea civila recunoaşte dreptul de moştenire în baza legii doar rudelor, conform principiului legaturii de sânge între acestea. Legea civila româna recunoaşte un drept special de moştenire sotului supravietuitor.

Rudenia din afara casatoriei este rudenia care are la baza filiatia din afara casatoriei, când conceptia sau naşterea unei persoane are loc fara ca parintii acesteia sa fie casatoriti.
Indiferent daca rudenia este din casatorie sau din afara casatoriei, ambele beneficiaza de acelaşi regim de ocrotire. Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita are fata de parintele şi rudele acestuia, aceeaşi situatie legala ca şi a copilului din casatorie. De asemenea, copiii din afara casatoriei sunt egali în fata legii cu cei din casatorie.

În cazul copilului nascut în afara casatoriei acesta este ruda cu mama ce i-a dat naştere şi cu rudele ei. În casatorie, rudenia de sânge nu exista între soti, ci apare prin naşterea copiilor, dar poate rezulta şi din naşterea copiilor în afara casatoriei.

Fratii şi surorile care au parinti comuni sunt frati buni iar când parintii acestora sunt vitregi exista doua situatii:
a) frati şi surori cu tata comun, care se numesc frati consângeni sau consangvini;
b) frati şi surori care au mama comuna şi tati diferiti (vitregi) şi se numesc uterini sau materni.

Rudenia care se bazeaza pe adoptie poarta denumirea de rudenie civila sau prin adoptie.
Între adoptat şi adoptator exista acelaşi grad de rudenie ca şi între parinte şi copil (gradul I).
Adoptatul şi descendentii sai devin ruda cu adoptatorul şi cu rudele acestuia. Rudenia din adoptie se substituie rudeniei fireşti, care nu mai persista decât pentru a constitui un impediment la casatorie.
Dovada rudeniei civile existenta între adoptat şi adoptator se face prin actul de stare civila privind încheierea adoptiei.

În general, relatiile de rudenie sunt relevante doar în masura în care determina efecte în plan juridic. Ca exemple: casatoria între rude pâna la gradul al patrulea inclusiv este oprita; obligaţia de întreţinere exista între parinţi şi copii, bunici şi nepoţi, strabunici şi stranepoţi, fraţi şi surori; la succesiune sunt chemaţi, conform legii, descendenţii, ascendenţii şi rudele în linie colaterala, pâna la gradul al patrulea inclusiv; nu pot fi audiate ca martori, în procesul civil, rudele pâna la gradul al treilea inclusiv.


Rudenia produce efecte indiferent de grad - de exemplu: curatela poate fi instituita la cererea rudelor; nu pot fi ascultate, ca martori, într-un proces rudele pâna la gradul al treilea inclusiv sau, în caz de divort, copiii pot fi încredintati unor rude, nespecificându-se gradul de rudenie al acestora.

Dovada rudeniei
În functie de interesul urmarit prin dovedirea rudeniei, mijloacele de proba sunt diferite.
Actele de stare civila constituie mijloace de proba daca se urmaresc efecte de stare civila.
Starea civila poate fi dovedita prin orice mijloc de proba în urmatoarele cazuri:
a) când dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin înscrisul constatator al naşterii sau când se contesta realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii, în privinta filiatiei fata de mama;
b) când reconstituirea sau întocmirea actelor de stare civila se face, la cerere, pe motiv ca registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse.
În cazul în care prin dovedirea rudeniei se urmaresc interese patrimoniale, în practica s-a stabilit ca se poate apela şi la alte mijloace de proba decât actele de stare civila, cu conditia ca aceste probe sa nu fie contrare certificatelor de stare civila prezentate.
Atunci când incidenta unor dispozitii legale este condiționata de existenta calitatii de ruda, dovada acesteia poate fi facuta prin orice mijloc de proba.

Resurse: Codul civil, Cartea a II-a, Titlul III – Rudenia; codul de procedura civila

Nota: articolul nu acopera toata materia privind rudenia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu