8 feb. 2013

Model cerere de ordonanta presedintiala


  Domnule Presedinte,

Subsemnatul .............................., domiciliat in (1) ..............., str. ................. nr. ....., bloc ......, scara ......, etaj ......, apart. ......., sector/judet ....................,
reprezentat prin avocat ........................, cu sediul profesional in ........, str. ................. nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ......, apart. ......., sector/judet .......................,  in conformitate cu dispozitiile art. 581 Cod proceduara civila, pe cale de
ORDONANTA PRESEDINTIALA

chem   in   judecata   si   personal   la   interogatoriu   pe   paratul ......................,  domiciliat   in ......................, str. ................ nr. ........, bloc ........, scara ......., etaj ......, apart. ......., sector/judet ............................., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti (2)...........................................  
Va solicit, de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT (3)

7 feb. 2013

Rudenia


Rudenia reprezinta legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun.
Codul civil, art. 405 (si urmatoarele)
(1) Rudenia fireasca este legatura bazata pe descendenţa unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun.
(2) Rudenia civila este legatura rezultata din adopţia încheiata în condiţiile prevazute de lege.

Gradul de rudenie
Este instrumentul juridic prin intermediul caruia se masoara distanta între rude și se stabileşte în mod diferit în functie de linia de rudenie.

Formele rudeniei
Rudenia fireasca este legatura de sânge  şi, prin reglementarea legala, legatura dintre doua sau mai multe persoane care coboara unele din altele, precum tatal, fiul, nepotul de fiu, sau care fara a descinde unele din altele au un autor comun, precum fratii între ei sau verii primari. Punctul comun în ambele cazuri îl reprezinta faptul naşterii.

5 feb. 2013

Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera e reglementat prin art. 2.242 si urmatoarele din codul civil in vigoare din Octombrie 2011.

Renta viagera este un contract prin care o persoana, numita credirentier, instraineaza, cu titlu gratuit sau oneros, un bun sau plateste o suma de bani unei alte persoane, numita debirentier, care se obliga sa plateasca periodic o renta de bani credirentierului pana la decesul acestuia.
Se poate referi la un bun mobil, imobil, o obligaţie de orice fel.

Debirentierul (persoana care beneficiaza de contractul de renta viagera) se obliga sa plateasca periodic o renta in bani credirentierului pana la decesul acestuia sau unei terte persoane desemnate de credirentier, caz in care acest contract imbraca forma unei stipulatii in favoarea altuia.
Contractul de renta viagera se poate incheia si pentru o alta persoana nu neaparat intre partile care au incheiat contractul. Exemplu: A incheie cu B un contract de renta viagera, prin care in schimbul apartamentului, pe care A il instraineaza in favoarea lui B, B se obliga sa plateasca lui C o suma de bani, periodic, pana la deces.

Divort prin acord, fara partaj, cand sunt copii minori


Model cerere divort – prin acordul partilor, cand din casatorie au rezultat copii care la data divortului sunt minori.

DOMNULE PRESEDINTE,
    Subsemnatii … si … ambii cu domiciliul in ........ str. .......... nr. ...., ap. ..., sector ..., in contradictoriu cu PRIMARIA sectorului/orasului (dupa caz)... – AUTORITATEA TUTELARA, formulam prezenta:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti:

desfacerea casatoriei inregistrata in Registrul de Stare Civila al Primariei sectorului / orasului..... la nr. ......., prin acordul nostru al partilor.
- revenirea sotiei la numele purtat anterior casatoriei si anume .......... 
- exercitarea autoritatii parintesti - de catre mama - asupra minorilor......, nascut/a la data de....... si...... nascut/a la data de.............;
- sa luati act ca noi partile am convenit stabilirea domiciliului minorilor la domiciliul actual al mamei, la adresa din......
- obligarea mea, in calitate de tata la plata catre cei doi minori a sumei de… lei, reprezentand pensie de intretinere si contributia mea la cresterea, educarea, invatatura si pregatire profesionala a  minorilor.