8 ian. 2013

Antidiscriminare


Care este cauza incalcarilor drepturilor omului? a fost intrebarea adresata unui avocat cu experienta in drepturile omului. Aviditatea – a raspuns – aviditatea dupa putere politica si economica. Si intrucat aviditatea izvoraste din mintea omului, incalcarile drepturilor omului reflecta, de fapt, starea mintii. O alta cauza este nationalismul. Filosofia “mai intai pentru patria mea” alimenteaza incalcarile drepturilor omului.
Pentru ca drepturile omului sa devina o realitate la nivel mondial mai intai de toate trebuie sa aiba loc cel  putin doua schimbari: o schimbare in modul de a gandi si o schimbare a guvernelor actuale.
Zic, totusi, ca schimbarea modului de a gandi e importanta – mentalitatea unora face sa ajunga la putere o anumita categorie de oameni; lipsa educatiei este un alt factor care conduce la incalcarea drepturilor omului la nivelul societatii, al vietii cotidiene, in special prin discriminare.

**


Discriminarea este un fenomen prezent in (si) societatea romaneasca si e atat de obisnuit incat cei mai multi romani il considera firesc.
Discriminare = a face deosebire.
Din punct de vedere social se refera la categoria de oameni care sunt izolati si dezavantajati pe motive religioase, nationale, rasa, convingeri politice, sex (femei de barbati) sau alte criterii subiective
OUG 137 / 2000 aprobata (si modificata) prin Legea 48 / 2002 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Art. 2
(1) In prezenta ordonanta, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex sau orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
[…]
Art. 3
Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si institutiilor publice cu atributii in ceea ce priveste: 
a) conditiile de incadrare in munca, criteriile si conditiile de recrutare si selectare, criteriile pentru realizarea promovarii, accesul la toate formele si nivelurile de orientare profesionala, de formare profesionala si de perfectionare profesionala;
b) protectia sociala si securitatea sociala; 
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri si facilitati; 
d) sistemul educational; 
e) asigurarea libertatii de circulatie; 
f) asigurarea linistii si ordinii publice.
Art. 21
(1) In toate cazurile de discriminare prevazute in prezenta ordonanta persoanele discriminate au dreptul sa pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. 
(2) Cererea de despagubire este scutita de taxa judiciara de timbru. 
(3) La cerere, instanta poate dispune retragerea, de catre autoritatile emitente, a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, incalca in mod repetat prevederile prezentei ordonante.

Legislatie romaneasca antidiscriminare (probabil ca mai sunt si alte legi, hotarari etc, pe care le-am omis pentru ca nu am cunoscut existenta lor)

O. G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; 
Legea 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
HOTARARE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
O. G. nr. 77/2003 pentru modificarea O.G. nr. 137/2003; 
Legea 27/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
Instructiunea CNCD, nr. 1 din 5 martie 2003;
Hotarare nr. 1.258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea discriminarii;
Legea 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Dispozitii de ordin general se regasesc in:
Constitutie (art. 4, 16, 26)codul penal, codul civil, Codul Muncii

Dispozitii incidente si pe teritoriul Romaniei
Declaratia Universala a Drepturilor Omului
Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
Pactul international cu privire la drepturile civile si politice
Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei (CEDAW)
Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Carta Sociala Europeana Revizuita

Discriminarea la locul de munca

“In Romania, organizatia care promoveaza egalitatea la nivel national este Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Potrivit unui sondaj al acestei institutii, in tara noastra, varsta, originea etnica, dizabilitatea si infectarea cu HIV sunt principalii factori de discriminare la locul de munca sau la depunerea unei aplicatii pentru un un loc de munca. "Primul pas pentru combaterea discriminarii este reprezentat de cunoasterea drepturilor si legilor care protejeaza cetatenii impotriva discriminarii la locul de munca", spune Vladimír Spidla, comisarul UE pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitate de sanse (2009) “

(Nu am convingerea ca s-au schimbat prea multe din 2009 pana azi)

Se poate discuta despre discriminare pe criterii de varsta abia in momentul in care o persoana varstnica este refuzata desi nu i-au fost testate abilitatile pentru postul oferit.

Nota:
Continutul acestui material nu epuizeaza toate aspectele cu privire la acest subiect.

Autor: D.K.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu