13 iun. 2012

Ordonanta presedintiala


Sediul materiei:
Art. 581 – 582 codul de procedura civila

de pe site-ul unei instante...

Este o acţiune civilă des folosită pentru rezolvarea urgentă a unei situaţii legate de păstrarea unui drept care, prin întârziere, s-ar putea pierde sau s-ar produce o pagubă.

Partea care solicită ordonanţa preşedinţială trebuie să facă o cerere de chemare în judecată în care să arate şi să motiveze următoarele:

Cererea trebuie să cuprindă:
- datele personale şi de identificare ale părţilor: nume, prenume, domiciliu sau reşedinţă, iar pentru persoanele juridice, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, codul fiscal şi contul bancar.
- ce drept solicită reclamantul să îi fie recunoscut de către pârât
- urgenţa
- aparenţa dreptului
- măsurile concrete pe care le solicită
- prezentarea pe scurt a faptelor
- textul de lege pe care reclamantul îşi întemeiază cererea (această precizare nu este obligatorie, instanţa sesizată califică acţiunea)
- dovezile pe care se sprijină cererea (înscrisuri anexate la cererea depusă, solicitarea probei cu martori, după caz).
- semnătura celui care a formulat cererea.
- pentru a fi primită, trebuie să fie depusă în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă

Competenţa în materie de ordonanţe preşedinţiale revine, după caz, fie instanţei care a fost deja investită cu o cerere principală de chemare în judecată, fie instanţei care ar fi putut să fie investită cu o asemenea cerere şi era competentă să o rezolve.
Instanţa va aprecia urgenţa şi oportunitatea măsurilor la momentul când cererea de ordonanţă a fost făcută (pentru că este posibil ca între timp împrejurările să se fi schimbat)
Ordonanţa preşedinţială poate fi dată şi fără citarea parţilor, dacă instanţa apreciază stringenţa luării imediate a unor măsuri.
Este posibilă transformarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială într-o cerere de chemare în judecată, sau invers, transformarea unei cereri de chemare în judecată într-o cerere de ordonanţă preşedinţială.

Căile de atac împotriva ordonanţei preşedinţiale:
- Recursul - poate fi exercitat în termen de 5 zile de la pronunţare.
Nu este posibilă revizuirea, pentru că o cerere în revizuire nu poate avea ca obiect decât o hotărâre prin care s-a tranşat fondul litigiului.

Nota: a se tine seama de intrarea in vigoare a noului cod de procedura civila.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu